20 thoughts on “TIGRANIOUS ( ex. M'TIKO ) – REHAB / 2019”

 1. Ոնց ես ?

  Ինչ ես ?

  Ուր ես ?

  Խի ես ?

  Երբ ?

  Էտ ոնց

  Ինչքան ժամանակ
  ?

  Լուրջ ?

  Խի չէիր ասում
  ?

  Ոնց թե ախր խի ?

  Հա լավ ջոգի

  Բայց մի րոպե

  Ախր չէ

  Հլը ստոպ տու

  Լավ է

  Տարգի ֆսյո

  Բավ է

  Հիշում ես ընդե

  Հա չէ ?

  Ես չէի ջոգե

  Հա կարա լինի

  սսսս

  Սիրում եմ քեզ

  Երկուսիս

  Sorry

  Չեմ կարա

  Քանիսին

  Սյոմկի եմ կյանք

  Մի բան ասա

  Կռուտիտ

  Ա դե չեն ջոգի

  Վռոձի

  Լավ չանցավ

  Ոռի էր

  Սուտա

  Կարոտել եմ

  Սաղ հեչ

  Դու ոնց ես

  Հաա ոնց գիդես

  Okey

  (ա-ա-ա-ա-ա)

  Խոսք չկա

  Սառը դոշ ու գուդոկներ

  Ալկոհոլ ու մութ լամպեր….

 2. Erevi arden mi 100ic avel angam lsel em ,shat em sirum qo erger@ Tik💛Du el es chahich u qashum es 😅❤

 3. Ոչ մեկ։

  Տիկտոկ։ ՍԱՂԴ ՍՐԱՆՈՎ ԵՔ ՆԿԱՐՈՒՄ ԵՂԱՎ❤

  Սեր երգա❤❤

 4. De lavna eli ho zorov chiiii❤❤❤❤❤❤😍😍😍😍😍😍😍💣💣💣💣💣💣

 5. ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😍😘😍😍😍😍😍😍😍😍❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄👄💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💞💞💞💞💞🚹✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴

Comments are closed.